Zonder leerkrachtOp MindShift lazen we een artikel over The Independent Project, waarbij leerlingen van Monument Mountain Regional High School in Great Barrington, Massachusetts, een semester lang volledig zelfstandig kunnen leren, zonder leerkrachten – of toch bijna.

Het gaat om een kleine groep leerlingen, die voor een groot stuk zelf kunnen bepalen wat ze leren, en hoe. Elke week kiezen ze één onderwerp of (onderzoeks)vraag om te bestuderen, en moeten ze hun bevindingen voorstellen aan de rest van de groep. Ze beslissen ook zelf welke boeken ze lezen. Daarnaast werkt elke leerling aan een groter individueel project, en zijn er ook een aantal groepstaken. Enkele leerkrachten fungeren als ‘adviescomité’. Uiteindelijk moeten deze leerlingen wel gewoon hun diploma behalen, wat ervoor zorgt dat ze wel degelijk gemotiveerd zijn om hard(er?) te werken, ondanks het feit dat ze bijzonder veel verantwoordelijkheid krijgen.

Het artikel op MindShift is vrij uitgebreid, en gaat onder meer ook over de valkuilen van een dergelijk project (opbouwende kritiek geven bleek soms moeilijk zonder leerkracht in de buurt, er was in het begin wat tegenkanting van bepaalde leerkrachten…), en over wat er in de loop der jaren gewijzigd werd. Het volgende citaat van een leerling vat wel mooi samen wat de ‘omgekeerde’ didactiek van The Independent Project inhoudt en waartoe leerlingen zelf in staat zijn, als ze de kans maar krijgen.

“Instead of a teacher telling you what to do, you’re telling the teacher what you’re learning, what you want information on, and when you want to meet. And then they would have to do some prep.”