School21-0_Logo-NedSchool 21.0 is het onderwijsinnovatieproject van RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen Kortrijk. Met de hulp van heel wat stakeholders – zowel binnen als buiten de school, en zowel binnen als buiten het onderwijs – willen we van onze school een digitale school maken, waar leerlingen en leerkrachten in inspirerende leeromgevingen, met een krachtige internetverbinding en state-of-the-art-onderwijstechnologie, op een actieve manier vaardigheden ontwikkelen die in hun latere (beroeps)leven onontbeerlijk zullen zijn: samenwerken, ICT-geletterdheid, levenslang leren, creativiteit, probleemoplossend vermogen… kortom, de zogenaamde 21st century skills.

Naast onder meer een ‘future classroom’ (Lab 21.0 – zie hier) is deze website een van de realisaties van School 21.0. Hier gaat het vooral over ICT en onderwijs. Want powerpointen doen we tegenwoordig (bijna) allemaal, maar er is nog zoveel meer te vinden op het internet dat mee kan helpen zorgen voor activerender lessen. Tools, apps, sociaalnetwerksites, noem maar op. En het meeste gratis bovendien.

De School 21.0-website verzamelt en ordent dergelijk materiaal. Toepassingen waarvan we denken dat ze bruikbaar zouden kunnen zijn voor collega-leerkrachten krijgen hier een plaats, net als testverslagen en praktijkvoorbeelden. Af en toe verwijzen we ook naar nieuwsberichten of opiniestukken die we interessant vinden, of posten we een leuke cartoon of infographic. Als het maar én met ICT én met onderwijs te maken heeft.

Volledigheid ambiëren we niet, net zo min als een grondige, kritische bespreking van alles wat we vinden. Op een laagdrempelige, toegankelijke manier willen we onze lezers helpen dat ene prachtige boompje te ontdekken in het dichtbegroeide bos dat het World Wide Web is. Deze website moet een eigenzinnige mini-encyclopedie worden voor teaching technology, een logboek van onze ontdekkingsreizen in een nieuwe, steeds veranderende, razend interessante wereld. Klik op tags of zoek via categorieën en laat je verrassen…

Onze naam kun je op verschillende manieren interpreteren. Enerzijds verwijst School 21.0 natuurlijk naar de 21ste eeuw en, meer specifiek, de eerder vermelde 21st century skills. Daarnaast is 21 ook de leeftijd waarop iemand vroeger als meerderjarig beschouwd werd. School 21.0 zou dan een school kunnen zijn die (eindelijk) volwassen geworden is – al heb je na je 21ste verjaardag natuurlijk tegelijk ook nog een lange weg te gaan. De ‘21.0’ is, ten slotte, ook een verwijzing naar Web 2.0, de verzamelnaam voor alles wat interactief aan het internet.

We wensen je veel lees-, klik- en lesplezier!

Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Een vraag, idee of opmerking? Meewerken aan School 21.0? Laat het ons weten via het onderstaande contactformulier.

 

School 21.0-team

Het School 21.0-kernteam (van links naar rechts: Dominiek Horré, directeur Franceska Verhenne, Marieke Pieters, Tim Vuylsteke en Céline Craeynest)