Tool Tuesday 40 Classify itClassify It! is een app (Android, iOS) die leerlingen via een eenvoudig spelletje helpt bij de classificatie van organismen in de biologieles. Vooral jongere leerlingen (uit de lagere school en de eerste graad secundair) kunnen ermee aan de slag.

In elke ronde die je speelt, krijg je een beschrijving voorgeschoteld (bijvoorbeeld: organismen die gif hebben), en dan moet je uit een lijst alle planten en dieren selecteren die aan die beschrijving voldoen. Er zijn in totaal drie modes (easy, intermediate, advanced) met elk tien levels en een bonusronde. Er is ook een ‘hulpknop’. Als je een vraag correct beantwoordt, krijg je een Creature Card, een soort ruilkaart met informatie over een bepaald organisme.

De website van Classify It! biedt de leerkrachten wat ondersteuning in de vorm van een les en een ‘lestool’.