De TeachThought-redactie besprak onlangs een infographic van Richard Olsen over de 12 Principles Of Modern Learning. Die twaalf principes worden opgedeeld in drie categorieën: modern leren is onderzoekend, zelfgestuurd en sociaal. Het resultaat is een opsomming van twaalf werkwoorden die de kern van onderwijsinnovatie uitmaken: verzamelen, combineren, veranderen, vergelijken,  verbinden, samenwerken…

Voor elke term worden dan een reality en opportunity genoemd. De reality is de functie van het principe in kwestie, de opportunity het resultaat van die functie. Die opdeling is niet altijd even duidelijk, maar de infographic in zijn geheel is wel goed bruikbaar als een soort van checklist voor vernieuwing.

Modern leren

(Afbeelding: “The 12 Principles of Modern Learning” door Richard Olsen (licentie: CC BY-SA 4.0))