VideoTot de uitrusting van onze gloednieuwe future classroom, Lab 21.0, behoort ook een camera voor videoconferencing. Vandaag werd die voor de eerste keer echt gebruikt, voor een Skype-gesprek met Koen Vanmechelen, de kunstenaar achter het CWRM-project (ComingWorldRememberMe), dat deze week te gast is in het Lyceum OLV Vlaanderen.

In juni publiceerde THE Journal, een website met onderwijstechnologienieuws, een artikel over hoe videconferencing kan worden ingezet in de klas. Zes ideeën worden vrij uitvoerig beschreven:

  • klassen in verschillende scholen laten samenwerken;
  • leerlingen vanop afstand de les laten meevolgen (als ze bijvoorbeeld een vak willen volgen dat niet op hun eigen school gegeven wordt);
  • kleine plattelandsscholen laten samenwerken (waardoor leerkrachten zich meer kunnen specialiseren, en het onderwijsniveau dus stijgt);
  • virtuele uitstappen organiseren;
  • leerlingen beroepsvaardigheden aanleren (bv. door hen virtueel te laten meekijken met iemand die het beroep uitoefent);
  • zieke leerlingen de les laten meevolgen.