Inrichting

Lab 21.0

De TeachThought-redactie publiceerde onlangs een een overzicht van 20 Classroom Setups That Promote Thinking: 20 manieren om je klas zo in te richten dat denken en interactie gestimuleerd worden. Het uitgangspunt van de tekst is dat er wel degelijk een relatie is tussen de klasopstelling en wat je in het lokaal doet:

You’ve already (perhaps unwittingly) adapted your instruction to whatever design you normally use. You plan with it in mind. If you take a new approach, you’ll need to design with that in mind as well.

Het idee is dat je je kunt laten inspireren door de voorbeelden in het artikel, ook al kun of wil je geen enkele opstelling letterlijk kopiëren. Zelfs al hou je vast aan de ‘banken in rijen’, het is altijd interessant om eens na te denken over de invloed van de omgeving op je didactiek.

The idea here is that new ways to setup your classroom can help you think differently about how and why you use certain arrangements, and then design more intentionally moving forward (even if you just stick to plain ol’ rows).

Enkele van de meest in het oog springende classroom setups:

  • Geometric Mix: letterlijk een mix van vormen (rijen, (halve) cirkels…);
  • Differentiation Stations: met verschillende groepjes (bijvoorbeeld op basis van voorkennis of leesniveau), om te kunnen differentiëren;
  • Function Pods: opnieuw verschillende groepjes, maar nu op basis van de uit te voeren taak;
  • ‘Google Room’: alles is mogelijk: zitten, staan, alleen werken, per twee, in groep; veel verschillende kleuren en vormen;
  • Teacher in the Middle: zoals een klassiek lokaal, maar dan met de leekracht in het midden in plaats van vooraan;
  • Standing Desks: met hoge tafels, om staand te werken.