Foto: Sergey Galyonkin

Op TeachThought verscheen in oktober een artikel over ervaringsgericht leren. Het uitgangspunt van de tekst – gebaseerd op de Cone of Experience van Edgar Dale en het Experiential Learning Model van David Kolb – is dat leren door te ‘ervaren’, gecombineerd met reflectie op die ervaringen, tot betere resultaten leidt.

In het artikel wordt een aantal voorbeelden gegeven van ‘experiential learning’ waarbij leerlingen of studenten in contact gebracht worden met – en vaak ook gecoacht worden door – externe experts of mensen uit de bedrijfswereld.

Vooral het tweede deel van de tekst is interessant. Daar gaat het over de mogelijkheden tot ervaringsgericht leren die nieuwe technologieën kunnen bieden. Zo komt onder meer een Ierse school aan bod die haar leerlingen met 3D-software replica’s laat maken van gebouwen of structuren, die ze daarna verkennen met een virtualrealitytoepassing als de Oculus Rift.

In het artikel wordt, ten slotte, ook Palmer Luckey, de oprichter van Oculus, geciteerd. Volgens hem zal virtual reality steeds belangrijker worden in het onderwijs; niet elke uitstap hoeft nog een echte uitstap te zijn in de toekomst.

“We’ve decided, as a society, that there’s some benefit in field trips (…). The problem is, it takes a lot of resources to do that. (…) You can’t go to a new place every day because the resources aren’t there.” Virtual reality may make it possible to virtually go on field trips every day.

(Foto: “Anna Bashmakova and Oculus Rift” door Sergey Galyonkin (licentie: CC BY-SA 2.0))