Tool Tuesday 11 - VocabulistVocabulist is een toepassing die jou (en/of je leerlingen) helpt bij het opstellen van woordenschatlijsten bij een (Engelse) tekst. Je plakt de tekst – een artikel dat je leest in de klas bijvoorbeeld – in een venster of uploadt een Word-, pdf- of tekstbestand, en Vocabulist zoekt bij elk woord verschillende definities.

Nadien kun je telkens de meest gepaste omschrijving selecteren, of je kunt zelf een andere definitie invoeren. Je uiteindelijke woordenschatlijst kun je vervolgen weer exporteren als pdf en als studiemateriaal aan je leerlingen bezorgen.

Je zou Vocabulist ook kunnen inzetten als oefentool. Je geeft de leerlingen een nieuwe tekst en vraagt hen zelf een lijst met definities te maken. Begrijpen ze de tekst helemaal, en slagen ze er dus in telkens de juiste omschrijving te kiezen?

Vocabulist werd ontwikkeld door een scholier, die, zo lezen we op zijn website, genoeg had van het trage werk dat het opstellen van een woordenschatlijst is. Dit klinkt wellicht heel herkenbaar voor leerkrachten vreemde talen.

Hieronder vind je een korte YouTube-handleiding bij de tool.