NieuwsDOGOnews is een Engelstalige nieuwssite voor kinderen en jongeren. Je kunt er als leerkracht Engels dus artikels op maat vinden voor jouw lessen. Maar DOGO kan nog veel meer…

Je kunt in het DOGO-archief zoeken op categorie en op taalniveau. In de artikels zijn bepaalde woorden gemarkeerd; ze linken naar een definitie. Locaties die in de teksten vermeld zijn, linken dan weer naar kaarten. Verder kun je als leerkracht ook een account aanmaken, wat je de mogelijkheid geeft om lesson plans te creëren: verzamelingen van artikels, aangevuld met tekstnotities. Als je daarmee klaar bent, kun je leerlingen toevoegen aan jouw DOGO-klas, zodat ze kunnen reageren op artikels.

Het artikel hieronder illustreert heel mooi de verschillende mogelijkheden van DOGOnews. DOGO heeft overigens nog twee andere deelsites: DOGObooks en DOGOmovies.