Antispiekdrone

Foto: edu.people.com.cn

Nieuwe technologieën brengen altijd ook nieuwe spiekmethodes met zich mee. Grafische rekentoestellen, gsm’s, mobiel internet… allemaal zorgden ze bij hun introductie voor een waaier aan nieuwe mogelijkheden voor valsspelers. Het is voor leerkrachten vandaag de dag heel moeilijk (onmogelijk?) om de spiekers steeds een stapje voor te blijven. Scholen zijn daarom vaak nogal terughoudend met het gebruik van mobiele devices tijdens toetsen en proefwerken.

Omdat er in China tijdens de Gaokao, het tweedaagse toelatingsexamen voor het hoger onderwijs, waaraan jaarlijkse zo’n tien miljoen leerlingen deelnemen, vaak hightechspiektools gebruikt worden, heeft de provincie Luoyang een wel erg drastische maatregel genomen. Tijdens het examen zullen drones ingezet worden, die radiosignalen moeten detecteren in de zaal en de locatie ervan doorsturen naar de toezichters. Dat meldt technologiewebsite WIRED.

Allemaal heel efficiënt wellicht, maar we zien zulke drones nog niet meteen opduiken boven onze eigen proefwerklokalen…