AardeVrijdag 22 april was Earth Day, de dag waarop het streven naar een groenere wereld onder de aandacht gebracht wordt. Op Free Technology for Teachers verscheen naar aanleiding daarvan begin vorige week een lijst met zestien lesideeën.

Sommige bronnen die genoemd worden in de post bevatten activiteiten specifiek voor Earth Day, maar heel wat andere zijn algemeen bruikbaar, en kunnen zeker ingezet worden in lessen aardrijkskunde of biologie.

Enkele interessante links:

Aarde 2