Foto: Matt Montagne

Foto: Matt Montagne

Bijna een jaar geleden hadden we het over een Brits voorstel om het gebruik van Google toe te laten bij examens. TeachThought-oprichter Terry Heick schreef in 2014 iets soortgelijks: 10 Ways Teacher Planning Should Adjust To The Google Generation.

ln de inleiding van zijn artikel beschrijft Heick de gestage overgang van the age of knowing naar the age of data navigation. Als gevolg die transitie moeten we leerlingen anders gaan begeleiden dan vroeger, moeten we hen andere dingen leren.

The problem is, now more than ever, critical knowledge is changing. (…) When Google + Quora + twitter + YouTube + reddit + everythingelseontheinternet exist, the kinds of things a student needs to know change.

De tien tips (eigenlijk zijn het er elf) die volgen, zijn soms verrassend, soms voor de hand liggend, maar de bespreking ervan is steeds interessant, en leidt ongetwijfeld tot nieuwe lesideeën. We laten er hier enkele kort aan bod komen, maar lees zeker zelf ook de volledige tekst.

  • Maak je opdrachten Google-proof. Zorg dat leerlingen Google niet nodig hebben om het antwoord te vinden, maar om de oplossing te creëren. Laat ze bijvoorbeeld een bespreking maken van de heel verschillende meningen die ze vinden over een bepaald onderwerp.
  • Laat je leerlingen worstelen met grote vragen zonder antwoord. Onderzoek en observatie zijn belangrijker dan het leren van inhoud.

    In a Google-centric world characterized by access to content, networks, and new ways of thinking about things, the focus should be on more classically human practices of observation, study, and perspective.

  • Maak leerplannen en lessen die gegevens ‘absorberen’. In deze tijden moet het mogelijk zijn om flexibeler lesmateriaal te creëren, dat zich aanpast aan externe input.
  • Breng nuances onder de aandacht. Leerlingen moeten zelf waardevolle info kunnen onderscheiden van wat niet belangrijk genoeg is om te begrijpen.

    Curriculum documents should underscore the nuance of the world, not provide a chronologically-based checklist to cover it all.

(Foto: “Google Neon” door Matt Montagne (licentie: CC BY 2.0))