Verticaal en openEen nieuwe school mogen bouwen, moet fantastisch zijn: het biedt je de kans om het ook wat inrichting betreft over een totaal andere boeg te gooien. Onlangs lazen we een artikel over Australische stadsscholen, die hun nieuwe gebouwen blijkbaar in de hoogte optrekken.

Belangrijker dan dat verticale aspect – want dat heeft vooral met gebrek aan vrije ruimte in de steden te maken, en het is maar de vraag of scholen zonder (veel) buitenruimte wel een goed idee zijn – is wat er gezegd wordt over de lokalen en andere ruimtes. En dan komen de typische ‘nieuwe’ ideeën waar naar voren: “integrated learning spaces, common areas, natural light, convertible spaces, libraries doubling as research hubs, and terraces”, “learning pods, maker spaces, atriums spaces”… Samengevat: heel veel open ruimtes en flexibele leeromgevingen, die creativiteit en samenwerkend leren stimuleren.