google-voor-directeursVia een artikel op de website Educational Technology and Mobile Learning ontdenkten we het Transformation Center, een vrij recent platform van Google voor directeurs en andere schoolleiders.

De bedoeling is om directeurs inspiratie te geven bij het veranderen, moderniseren, ‘transformeren’ van hun school. De website is opgebouwd rond zeven thema’s: visie, leren, (school)cultuur, professionele ontwikkeling, financiering en duurzaamheid, technologie en engagement van de gemeenschap. Voor elk thema reikt het platform materiaal, voorbeelden en verhalen aan. Het is ook mogelijk om zelf een (al dan niet bescheiden) ‘transformatieverhaal’ te delen, en binnenkort komt er ook een onderdeel op de website waar verschillende scholen en leiders met elkaar in contact kunnen komen.