De onderstaande infographic gaat eigenlijk niet over ouders en onderwijstechnologie in het algemeen, maar over de mening van (Amerikaanse) ouders met lagere inkomens over het onderwerp. Het is belangrijk dat in het achterhoofd te houden bij het lezen van de informatie.

Opvallend is dat de meeste ouders wel positief staan tegenover het gebruik van technologie en de kansen die dit biedt. Het zijn echter vooral de zorgen die ze formuleren, die wellicht voor iedereen interessant zijn: de blootstelling aan ongepaste inhoud, het verminderde sociale contact en de grotere kans op cyberbullying. Belangrijk lijkt in elk geval te luisteren naar de ouders, met hen in gesprek te gaan en hen te informeren over wat er op school gebeurt.How Lower-Income Parents View Classroom Technology Infographic
Find more education infographics on e-Learning Infographics