Foto: Thelmadatter

Foto: Thelmadatter

In een artikel op Edutopia heeft leerkracht Mary Wade het over vijf eigenschappen van klaslokalen van de 21ste eeuw, met bijbehorende tips voor kleine aanpassingen die leerkrachten meteen kunnen doorvoeren.

In de tekst komen de volgende ideeën en principes aan bod:

  • het gebruik van (leer)zones (zie ook ons Lab 21.0, met de zones die geïnspireerd zijn op die van het Future Classroom Lab in Brussel);
  • de toegankelijkheid (hoe zit het met het gebruiksgemak van het lokaal en alle aanwezige voorzieningen?)
  • mobiliteit (zorg voor een flexibele ruimte – ook wat technologie betreft – zodat elk leertype er zijn gading vindt);
  • inspiratie (geef ruimte aan creativiteit, zowel letterlijk – met een specifieke zone – als inhoudelijk, tijdens de lessen);
  • respect (geef op verschillende manieren aandacht aan de leerlingen die niet graag naar school komen, en durf bestaande systemen in je klas in vraag te stellen).

(Foto: “Learning Commons inside the library of Tec de Monterrey, Mexico City” door Thelmadatter (licentie: CC BY-SA 4.0))