Iedereen digitaalEerder dit jaar publiceerde de Europese Commissie een infographic over de digitale vaardigheden van de Europeanen. Zowel de jongeren als de beroepsbevolking en de ouderen komen aan bod. De voornaamste conclusie: te weinig mensen zijn voldoende onderlegd op ICT-gebied, en dat zorgt binnen afzienbare tijd voor grote problemen op de arbeidsmarkt.

Enkele in het oog springende cijfers uit de infographic:

  • slechts 20 tot 25 % van de leerlingen krijgt les van digitaal zelfzekere leerkrachten;
  • het aantal afgestudeerden in ICT-richtingen is met 13 % gedaald tussen 2006 en 2013;
  • er is steeds meer vraag naar ICT-professionals, en elke nieuwe ICT-job creëert drie nieuwe andere jobs;
  • tegen 2020 raken 825 000 ICT-jobs niet ingevuld, hoewel de werkloosheidsgraad in Europa hoog is;
  • 32 % van de beroepsbevolking heeft weinig of geen digitale vaardigheden, hoewel die tegenwoordig in alle sectoren nodig zijn;
  • ouderen hebben publieke diensten het meest nodig, maar slechts 23 % maakt er online gebruik van (terwijl online steeds vaker de standaard is).

Er worden ook enkele aanbevelingen gedaan:

  • alle leerlingen en studenten moeten digitale vaardigheden aangeleerd krijgen;
  • werklozen moeten opleidingen krijgen die hen voorbereiden op een ICT-job;
  • ouderen moeten meer gestimuleerd worden om digitaal te werken (en ze moeten daarbij beter gecoacht worden).

Een andere infographic, op Debating Europe, een debatwebsite die vragen van burgers doorspeelt aan Europese beleidsmakers en experts, geeft een gelijkaardig beeld, met dezelfde cijfers. Vooral één vaststelling in het luikje over onderwijs vinden we heel opvallend: slechts 17 % van de studenten tussen 18 en 25 gelooft dat digitale geletterdheid noodzakelijk is voor succes op de arbeidsmarkt…

(Foto: “digital natives” door Juan Cristóbal Cobo (licentie: CC BY 2.0))