Foto: Sebastiaan ter Burg

Foto: Sebastiaan ter Burg

Misschien wel de belangrijkste 21st century skill is samenwerken. En nergens vind je tegenwoordig een intensievere vorm van (interdisciplinaire) samenwerking als op een hackathon. De Engelstalige Wikipedia definieert de term hackathon als volgt (een Nederlandse pagina bestaat nog niet):

A hackathon (also known as a hack day, hackfest or codefest) is an event in which computer programmers and others involved in software development and hardware development, including graphic designers, interface designers and project managers, collaborate intensively on software projects. (…) Some hackathons are intended simply for educational or social purposes, although in many cases the goal is to create usable software. (…) The term “hackathon” has also been used as a term for more general “focused innovation efforts” that includes non-coders and community members (…).

Het lijkt alsof september de Officiële Internationale Hackathonmaand is, want de komende weken nemen we met een School 21.0-team deel aan twee dergelijke evenementen.

Op woensdag 16 september organiseert de Université de Poitiers, met ondersteuning van European Schoolnet en het Future Classroom Lab, een hackathon pédagogique. Er wordt niet echt geprogrammeerd, maar de deelnemers moeten op één dag tijd een leerscenario in elkaar boksen. Het thema is Digital: the power to do things together and differently. Wij nemen deel vanuit Kortrijk met een team van leerkrachten en externe experts.

Van 22 tot 24 september vindt in het Gentse ICC dan weer Hack for Health plaats, rond het thema ouderenzorg. De teams zullen ICT-oplossingen ontwikkelen die het dagelijkse leven van ouderen moeten verbeteren. Op uitnodiging van Microsoft Innovation Center Vlaanderen vaardigt School 21.0 een uitgebreide delegatie af die bestaat uit studenten geriatrie van RHIZO School voor verpleegkunde en zesdejaars met een sterk wiskundig profiel van ons eigen Lyceum OLV Vlaanderen, aangevuld met enkele docenten/leerkrachten.

We brengen op deze website uiteraard verslag uit van onze belevenissen op beide hackathons.

(Foto: “Wikimedia Hackathon 2013, Amsterdam” door Sebastiaan ter Burg (licentie: CC BY 2.0))