Een Amerikaans onderzoek (door de Learning Assembly) peilde in september bij 1 000 ouders naar hun mening over onderwijstechnologie. De resultaten worden weergegeven in de onderstaande infographic.

De meeste ouders staan positief tegenover het gebruik van technologie in de klas, en vinden het een belangrijk hulpmiddel bij het leren. Slechts een derde vindt echter dat de scholen de integratie van onderwijstechnologie op dit moment op een ‘uitstekende’ manier aanpakken.

Ook het laatste puntje uit de infographic is interessant: veel ouders begrijpen niet wat er met bepaalde, steeds meer verspreid rakende onderwijstermen als 21st century skills en gepersonaliseerd leren bedoeld wordt. Op het gebied van communicatie naar de ouders liggen dus nog wel wat uitdagingen voor de scholen.
A Parent’s Perspective on EdTech and Learning Infographic

Find more education infographics on e-Learning Infographics