zeven-vragenOp de website eSchool News verscheen in juni een artikel over het onderwijs van de toekomst, benaderd vanuit een origineel standpunt, namelijk dat van de directeur die sollicitatiegesprekken moet voeren met nieuwe leerkrachten. Die moeten immers heel andere vaardigheden hebben dan vroeger.

The big change is not adding technology to the current design of the classroom, but changing the culture of teaching and learning and fundamentally changing the job descriptions of teachers and learners.

De auteur bouwt zijn artikel op aan de hand van zeven traditionele vragen die vaak aan solliciterende leerkrachten gesteld worden, en hun ‘nieuwe’ tegenhangers. We sommen ze hieronder even op; in het artikel zelf staat telkens een korte toelichting.

 1. Wat weet je over je vak?
  Hoe regel je je persoonlijke groeiproces?
 2. Hoe deel je wat je weet met je leerlingen?
  Hoe leer je studenten om zelf te leren wat jij niet weet?
 3. Hoe leer je studenten om problemen op te lossen?
  Hoe leer je studenten om problemen te ontwerpen?
 4. Hoe evalueer je het werk van je leerlingen?
  Wat verwacht je van je leerlingen op het gebied van zelfevaluatie en het publiceren van hun werk voor een breder publiek?
 5. Wat is jouw bijdrage aan ons team?
  Wat is je relatie met de wereld (buiten de school)?
 6. Hoe zorg je dat je leerlingen doen wat ze moeten doen?
  Hoe geef je je leerlingen de kans om zinvol werk te doen voor anderen?
 7. Hoe pak je het klasmanagement aan?
  Hoe leer je studenten om hun eigen leerproces te managen?