dromen-van-scholen-4-school-21Geregeld stoten we bij onze omzwervingen door het World Wide Wonderland op filmpjes of artikels over unieke, innovatieve scholen. Scholen die nu al helemaal klaar lijken voor de toekomst. Dromen van scholen. Scholen die ons doen dromen. Omdat die filmpjes en artikels ons zoveel nieuwe ideeën geven, delen we ze graag met jullie.

Nee, dit is geen stukje over ons eigen project. School 21 is een echte school, in Londen, geopend in 2012. De visie van de school is gebaseerd op zes pijlers: naast deskundigheid (kennis) en professionalisme (een goede houding) wil ze ook veel aandacht besteden aan welsprekendheid, doorzettingsvermogen, vakmanschap en ‘spark’ (creativiteit), vaardigheden die volgens School 21 ook onontbeerlijk zullen zijn in de (nieuwe) jobs die hun leerlingen later zullen uitoefenen. Hier kun je een interview lezen met een van de oprichters van de school.