Foto: 5th Luna

Foto: 5th Luna

Gisteren hadden we het over de hype rond Pokémon GO, en deelden we enkele artikels met tips voor het integreren van het spel in de lessen. Maar de echte meerwaarde ligt misschien ergens anders…

Op de website van businessincubator 1776 verscheen in juli het artikel What Pokémon Go Means for Education, waarin geopperd wordt dat Pokémon GO wel eens de doorbraak zou kunnen betekenen voor augmented reality in het onderwijs, nu de hele wereld begrijpt wat het is en wat het kan:

Pokémon Go also has raised awareness of augmented reality (AR) games. AR is a technology that inserts a computer-generated image or content within a user’s view of the real world, thus providing a composite view.

In het artikel worden verder heel wat voorbeelden gegeven van AR-spelletjes en -toepassingen die nu al bestaan of in ontwikkeling zijn, zoals Happy Atoms, dat fysieke atoommodellen omzet in virtuele, en dan feedback geeft aan de leerlingen.

Een ander artikel, een blogpost op idea FM,  schotelt de Pokémon-critici dan weer vijftien redenen voor om hun mening te herzien. Het ene argument is overtuigender dan het andere, maar nummer veertien is zo evident dat het de hype overstijgt. Vandaar dat we ’t hier even willen delen…

Is mobile learning/gaming perfect, of course, not neither were pens, but then they created pencils. Are pencils perfect, nope so they created mechanical pencils. But the important thing to remember is that mobile learning is novel, new, unique and based on my 21 years of teaching, students LOVE trying new stuff. You are not going to have to worry that they’ve already done this eight years in a row.

(Foto: “pokemon” door 5th Luna (licentie: CC BY-NC 2.0))