Global Forest WatchGlobal Forest Watch is een interactief online platform rond ontbossing, waarop ook leerkrachten en leerlingen heel veel informatie, data en tools kunnen vinden. Aan dit project werken verschillende organisaties mee.

Het meest interessant voor het onderwijs is wellicht de interactieve kaart, waarop je heel veel ‘lagen’ (met gegevens over ontbossing, maar ook over landgebruik, bevolking, beschermde gebieden…) zichtbaar kunt maken. Je kunt bovendien enkele jaren teruggaan in de tijd, zodat je de evolutie kunt zien. Daarnaast zijn er nog heel wat andere soortgelijke kaarten beschikbaar, met gegevens over bosbranden bijvoorbeeld.

De portaalsite bevat echter nog meer – je bent er wellicht dagen mee zoet als je alles wilt bekijken. Je kunt onder meer de gegevens per land raadplegen, interessante artikels lezen, de databestanden downloaden waarop alle toepassingen en visualisaties zijn gebaseerd, of zelf – als je leerlingen hebt die kunnen programmeren – een nieuwe toepassing of visualisatie ontwikkelen.