Storyboard That is een toepassing waarmee je zelf vrij eenvoudig mooie storyboards kunt maken, of korte stripverhaaltjes. Je kunt daarbij gebruik maken van tientallen decors, personages, vormen en tekstballonnen.

Made with Storyboard That

De gratis versie geeft je enkele beperkingen – je kunt slechts twee storyboards per week maken, je krijgt maximaal twee stroken per verhaal én je kunt geen eigen afbeeldingen uploaden – maar afgezien daarvan heb je toch vrij veel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld heel veel aspecten van de personages aanpassen: haarkleur, kledij, gelaatsuitdrukking, gestiek…

Dat Storyboard That ingezet kan worden in taalvakken en in lessen plastische opvoeding en geschiedenis, is duidelijk, maar ook voor andere vakken kan het een nuttige tool zijn. Een leerkracht wetenschappen zou zijn leerlingen bijvoorbeeld kunnen uitdagen om een ingewikkeld concept op een zo bevattelijke manier uit te leggen met behulp van een storyboard… De website van Storyboard That bevat ook een pagina met tips voor het onderwijs, met zelfs een aantal volledig uitgewerkte lessenreeksen (zoals deze knappe teacher guide over Romeo and Juliet).